DMCA

Информацията, представена на carlysvoice.com, е обществено достояние. Това означава, че може да се разпространява свободно и да се копира, но моля включете линк към нашия уебсайт и потвърдете ODPHP като източник.

Някои изображения на carlysvoice.com са обществено достояние и могат свободно да бъдат използвани повторно. Тези изображения обикновено включват графики, таблици и графики, които представляват правителствени набори от данни. Ние също така използваме илюстрации, снимки и други ресурси, предоставени или лицензирани от частни източници, компании или организации, които могат да бъдат защитени от законите за авторското право. Ако не е ясно дали изображението е обществено достояние, моля, свържете се с нас за информация относно източника на въпросното изображение.

Материалите, изтеглени от ODPHP и американското министерство на здравеопазването и хуманитарните услуги (HHS), не могат да бъдат използвани за представяне на погрешно представяне на Агенцията или да предполагат, че ODPHP или HHS подкрепят всеки търговски, частен продукт, услуга или дейност.