DMCA

Carlysvoice.com-is esitatud teave on üldkasutatav. See tähendab, et seda võib vabalt levitada ja kopeerida – kuid palun lisage link meie veebisaidile ja kinnitage allikas ODPHP.

Mõned Carlysvoice.com-i pildid on avalikult kättesaadavad ja neid saab vabalt uuesti kasutada. Need pildid sisaldavad tavaliselt graafikuid, tabeleid ja graafikuid, mis esindavad valitsuse andmekogumeid. Kasutame ka illustratsioone, fotosid ja muid ressursse, mida on loonud või litsentsinud eraõiguslikud allikad, ettevõtted või organisatsioonid, mis võivad olla kaitstud autoriõiguse seadustega. Kui ei ole selge, kas pilt on üldkasutatav, võtke meiega ühendust, et saada teavet selle pildi allika kohta.

ODPHP-lt ja USA tervishoiu- ja inimressursside osakonnast allalaaditud materjale ei saa kasutada agentuuri valeandmete esitamiseks või sellele, et ODPHP või HHS kiidab heaks kõik kaubanduslikud või eraõiguslikud tooted, teenused või tegevused.