Tietosuojakäytäntö

1. Yleiset säännökset
2. Tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus
3. Tietokannan käsittely
4. Oikeus hallita, käyttää ja korjata tietoja
5. Loppusäännökset

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. Henkilötietojen ylläpitäjä on kerännyt carlysvoice.com-sivuston kautta. Se on palkattu ja / tai liiketoimintaa nimellä carlysvoice.com, osoite: työpaikan osoite: PNI: 123-435-12-12, REGON: 123-435-12-12, rekisteröity keskusrekisteriin ja tiedot taloudellisesta toiminnasta, sähköpostiosoite: ”edelleen” ylläpitäjä ”, joka on myös palveluntarjoaja.
2. Henkilötietojen vastaanottajia käsitellään 29 päivänä elokuuta 1997 annetun henkilötietojen suojaa koskevan lain (Dz.U., nro 133, 883 kohta sellaisena kuin se on muutettuna) mukaisesti. Sähköisen palvelun laki 18. heinäkuuta 2002. N: o 144, 1204 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna).
3. Hallinnoija huolehtii erityisesti rekisteröidyn etujen suojaamisesta ja erityisesti siitä, että kerätyt tiedot ovat:

• käsitellään lain mukaisesti,
• jotka on kerätty laillisiin tarkoituksiin ja joita ei käsitellä tarkemmin näiden tarkoitusten kanssa,
• Merkitykselliset ja tarkoituksenmukaiset tarkoituksiin, joita varten ne käsitellään ja tallennetaan muodossa, joka sallii rekisteröityjen tunnistamisen enempää kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi.

2. TIETOJEN KOKOUKSEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

1. Järjestelmänvalvojan keräämät asiakkaan henkilötiedot ovat tottuneet: Ota yhteyttä asiakaspalveluun (asiakas)
2. Järjestelmänvalvoja käsittelee seuraavat asiakkaiden henkilötiedot:
3. Järjestelmänvalvoja voi käsitellä seuraavat tiedot, jotka kuvaavat sitä, miten asiakas käyttää sähköisesti toimivia palveluja (operatiiviset tiedot):

• Palvelun vastaanottajan käyttämän tietoliikenneverkon tai tietojärjestelmän päätepisteiden tunnistamisen tunnistaminen.
• Tietoa sähköisesti toimitettavan palvelun asiakkaan käyttämän jokaisen käytön alusta, päättymisestä ja laajuudesta.
• Tietoa asiakkaan sähköisesti toimittamien palvelujen käytöstä.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen henkilötietojen käyttöönotto on välttämätöntä sähköisen palvelun tarjoamiseksi sivuston kautta.

3. TIETOJEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

1. Sopimusten käyttö ja sen kautta tapahtuvan sähköisten palvelujen tarjoamisen sivuston tekeminen, johon on myöhemmin annettava henkilökohtaisia ​​tietoja, on täysin vapaaehtoista. Tietosuoja päättää itsenäisesti, haluaako hän aloittaa Palveluntarjoajan sähköisesti tarjoamien palvelujen käytön asetuksen mukaisesti.
2. Art. 23. elokuuta 1997 annetun henkilötietosuojalain (Virallinen lehti nro 133, 883, sellaisena kuin se on muutettuna) 23 mukainen, tietojenkäsittely on sallittua muun muassa silloin, kun:

• rekisteröity sallii sen, ellei se koske sitä koskevia tietoja.
• sopimuksen täytäntöönpano on tarpeen, jos rekisteröity on osapuoli tai jos on tarpeen ryhtyä toimiin ennen sopimuksen tekemistä rekisteröidyn pyynnöstä.

3. Henkilötietojen käsitteleminen ylläpitäjän on aina tehtävä 2 kohdassa tarkoitetun käsittelyn hyväksyttävyyden perusteella. Tietojen käsittelyssä on viitattava sopimuksen toteuttamiseen tai tarpeeseen ryhtyä toimiin ennen sopimuksen tekemistä. sopimuksen tekeminen rekisteröidyn pyynnöstä).

4. VALVONTA-OIKEUDET, SISÄLTÖ JA SOVELTAMINEN

1. Palvelun edunsaajalla on oikeus saada ja korjata henkilötietoja.
2. Jokaisella on oikeus valvoa rekisterinpitäjän sisältämien tietojen käsittelyä, erityisesti oikeutta pyytää täydentämään, päivittämään tai korjaamaan tietoja, käsittelyn väliaikainen tai pysyvä keskeyttäminen tai poistaminen, jos ne ovat puutteellisia, vanhentuneita, virheellisiä tai kerätty lain vastaisesti tai niitä ei enää tarvita tarkoitukseen, johon ne on kerätty.
(3) Edellä 1 ja 2 kohdassa mainittujen oikeuksien käyttämiseksi niitä voidaan käyttää lähettämällä asianmukainen sähköposti seuraavaan osoitteeseen:

5. LOPPUSÄÄNNÖKSET

1. Hallinnoijan on käytettävä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellakseen käsiteltyjä henkilötietoja suojatulla tavalla ja erityisesti suojaamaan tietoja luvattomalta paljastamiselta, luvattoman henkilön suorittamalta haltuunotosta, käsittelystä, joka on voimassa olevien sääntöjen vastainen, menetys, vahinko tai tuhoa.
2. Palveluntarjoajan on säädettävä asianmukaisista teknisistä toimenpiteistä, joilla estetään sähköisessä muodossa toimitettujen henkilötietojen hankkiminen ja muuttaminen luvattomilta henkilöiltä.