Adatvédelmi irányelvek

1. Általános rendelkezések
2. Az adatgyűjtés célja és hatóköre
3. Adatbázis-feldolgozás
4. Az adatok ellenőrzésének, elérésének és helyesbítésének joga
5. Záró rendelkezések

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A személyes adatkezelő a carlysvoice.com webhelyen gyűjtött. A bérleti díjat és / vagy üzletet a carlysvoice.com néven adják meg, cím: munkahely címe: PNI: 123-435-12-12, REGON: 123-435-12-12, bejegyezve a központi nyilvántartásban és a gazdasági tevékenységre vonatkozó információk, e-mail cím: “további” adminisztrátor “, aki egyben a szolgáltató.
2. A személyes adatok címzettjeit az 1997. augusztus 29-i személyes adatok védelméről szóló törvény (Dz.U., 133. bekezdés, módosított 883. bekezdés) szerint dolgozzák fel, valamint az elektronikus szolgáltatásokról szóló 2002. július 18-i törvényt. módosított 144. pont 1204. pontja).
(3) Az adminisztrátor különös figyelmet fordít az érintettek érdekeinek védelmére, és különösen annak biztosítására, hogy az általuk gyűjtött adatok:

• a törvénynek megfelelően dolgozzák fel,
• jogszerű célokra gyűjtötték, és nem igényelnek további feldolgozást, amely összeegyeztethetetlen az ilyen célokkal;
• Fontos és megfelelő azoknak a céloknak a szempontjából, amelyekre feldolgozásuk és tárolásuk olyan formában történik, amely lehetővé teszi az érintettek azonosítását, a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges mértékben.

2. AZ ADAT KOLLEKCIÓ CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSA

1. Az Ügyfél által gyűjtött személyes adatok az alábbiak:
2. Az adminisztrátor az ügyfelek alábbi személyes adatait dolgozza fel:
3. Az adminisztrátor az alábbi adatokat dolgozhatja fel, amelyek jellemzik az Ügyfél által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások (működési adatok) használatát:

• A Szolgáltató által használt távközlési hálózat vagy számítógépes rendszer végpont azonosításának azonosítása.
• Információ az elektronikus úton nyújtott szolgáltatás minden egyes használatának kezdetéről, végéről és terjedelméről.
• Információ az elektronikusan nyújtott szolgáltatások Ügyfél általi használatáról.

(4) A (2) bekezdésben említett személyes adatok bevezetése az elektronikus szolgáltatás által a webhelyen keresztül történő szolgáltatásnyújtáshoz szükséges.

3. ADATFELDOLGOZÓ ALAP

(1) A szerződések használata és az elektronikus szolgáltatások nyújtására szolgáló helyszín megkötése, a későbbi személyes adatok megadásának szükségességével teljesen önkéntes. Az érintett önállóan dönti el, hogy el kívánja-e kezdeni használni a Szolgáltató által elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat a rendeletnek megfelelően.
2. A művészet szerint. A személyes adatok védelméről szóló 1997. augusztus 29-i törvény 23. cikke (Hivatalos Lap 133, 883, módosított szöveg), az adatfeldolgozás megengedett, többek között, ha:

• az érintett beleegyezik ehhez, kivéve, ha az az ezzel kapcsolatos adatok törlésére vonatkozik.
• a szerződést akkor kell végrehajtani, ha az érintett az érintett, vagy ha az érintett kérésére a szerződés megkötése előtt intézkedni kell.

(3) A személyes adatok adminisztrátor általi feldolgozása mindig a 2. pontban említett adatfeldolgozás elfogadhatóságának okán történik. Az adatok feldolgozása a szerződés teljesítésére vagy a megkötés előtti fellépés szükségességére vonatkozik. az érintett kérésére).

4. ELLENŐRZÉSI JOGOK, A TARTALOM MEGHATÁROZÁSA ÉS JAVÍTÁS

1. A Szolgáltatás kedvezményezettje jogosult a személyes adatok elérésére és helyesbítésére.
2. Mindenkinek joga van ellenőrizni az adatkezelőben lévő adatok feldolgozását, különösen az adatok teljesítésének, frissítésének vagy helyesbítésének, a feldolgozás ideiglenes vagy végleges felfüggesztésének vagy eltávolításának jogát, amennyiben azok hiányosak, elavult, téves, vagy a törvény megsértésével gyűjtötték össze, vagy már nem szükségesek az összegyűjtés céljára.
(3) Az 1 1. És 2. Pontban említett jogok gyakorlásához megfelelő e-mailt küldhetünk a következő címre:

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Az adminisztrátor technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz a feldolgozott személyes adatok védett és különösen az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, illetéktelen személy általi átvételének, a hatályos jogszabályokat sértő feldolgozásnak, veszteségnek, sérülésnek vagy megsértésnek a védelme érdekében. megsemmisítés.
(2) A szolgáltató megfelelő technikai intézkedéseket ír elő annak érdekében, hogy megakadályozza az elektronikus úton továbbított személyes adatok jogosulatlan személy általi megszerzését és módosítását.