DMCA-beleid

Dit is het officiële MFVAIS-copyrightbeleid voor beheerde MFVAIS-sites (elke “site”). Carlysvoice respecteert de rechten van anderen en we verwachten dat gebruikers van onze sites en services hetzelfde doen. Dit copyrightbeleid verbiedt de schending van andermans auteursrechten en het is ook ons ​​beleid om verwijderde, geschorste, beëindigde of andere gepaste maatregelen te nemen tegen herhaalde daders. We kunnen ook inhoud verwijderen die naar onze keuze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als we de toegang van een gebruiker tot onze sites of services die voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) verwijderen of uitschakelen, zullen we zeker proberen contact op te nemen met de eigenaar, auteur of beheerder van elk betrokken account om een ​​tegenvordering in te dienen in overeenstemming met sectie 512 (g) (2) en (3) van deze wet.

Onze missie is om ’s werelds toonaangevende merken in de gezondheidszorg te verbinden met werknemers, consumenten in de gezondheidszorg.

Deze gegevens bevatten vaak algemene gezondheidsproblemen en problemen, productinformatie, recensies, inkoophandleidingen, specificaties en gepersonaliseerde aanbevelingen. We bieden ook informatie over het kopen van e-commerce, zoals prijzen, beschikbaarheid en aanbevelingen voor de site.

ONS BELEID INZAKE EEN DMCA-KENNISGEVING:

De Digital Copyright Act (DMCA) heeft het Amerikaanse Congres aangenomen om de belangen van auteursrechthouders in de digitale ruimte in de Verenigde Staten te beschermen en niet op internationaal niveau. We hebben een goede belangenbehartigingsgroep voor auteursrechten die volledig op de hoogte is van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en daarom ons in staat stellen een grondig en volledig begrip te hebben van de DMCA en waarnaar deze verwijst.

GEBRUIK EN CONCLUSIE VAN DE APPLICATIEVEREISTEN:

Aankondigingen van DMCA-annulering worden helaas op een eenvoudige manier gebruikt voor veel Amerikaanse bedrijven en / of individuen om auteursrechtelijk beschermde informatie te verkrijgen die is overgenomen van websites. Het proces wordt misbruikt wanneer mensen de perfecte inhoud en legale afbeeldingen proberen te elimineren. Het verwijderen van DMCA-meldingen kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de aanwezigheid van websites. Eliminatieadvertenties kunnen de toegang tot de site stoppen, het bedrijf onderbreken of onderbreken en kunnen gebruikerscommentaren en feedback van hun sites verwijderen. Met deze mogelijk ernstige gevolgen in gedachten.

Ons auteursrechtbeleid is beperkt tot de ontwikkeling en bewaking van wetgeving op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten en aanverwante zaken in ons expertisegebied in India. Dit zeggen:

1) We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Ons beleid is om te reageren op elke legitieme claim met betrekking tot de inhoud van de service in strijd met auteursrechten of andere schendingen van intellectuele eigendommen (“schending”), een persoon die verband houdt met Indiase aangelegenheden en de Indiase wetgeving regeert. We respecteren ook het auteursrecht en legitieme klachten van buitenlandse entiteiten.

2) Als u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om dit te doen, het bedrijf in het rechtsgebied van India en van mening bent dat het werk auteursrechtelijk beschermd is door auteursrecht op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt die via de Service optreedt, moet een schriftelijke kennisgeving verwijzen naar de “inbreuk op het auteursrecht” en omvat in zijn kennisgeving een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk. Het kan verantwoordelijk zijn voor schade (inclusief kosten en uitgaven van advocaat) om het feit dat elke inhoud inbreuk maakt op het auteursrecht te verstoren.
Degenen die een DMCA-kennisgeving indienen voor de materialen waarin u de auteursrechten bezit, is het belangrijk om te overwegen of het materiaal dat wordt gebruikt voor redelijk gebruik en het feit dat de DMCA alleen van toepassing is op de wetten van de Verenigde Staten, maar niet van de Verenigde Staten India. We zullen * de inhoud of afbeeldingen niet verwijderen alleen omdat er een advertentie is uitgebracht om de Digital Millennium Protection Code (DMCA) voor ons of voor een van onze hostingproviders te verwijderen. Wij zijn geen entiteit in de Verenigde Staten en we komen niet in dit rechtsgebied. Als u niet zeker weet of het materiaal zich op of op onze sites bevindt, laat ons dan weten dat het mogelijk aansprakelijk is voor schade (inclusief kosten van advocaten en honoraria). Als ze het feit dat het materiaal of de activiteit in strijd is met de wet, aanzienlijk verstoren en de Indiase jurisdictie heeft – en we hebben en willen deze schadevergoeding verzamelen. Digital Millennium Abuse of Threats (DMCA) Berichten worden zeer serieus genomen, wederom heeft het Amerikaanse Congres de Digital Millennium Copyright Act aangenomen om de belangen van rechthebbenden te beschermen als legitieme digitale ruimte in de Verenigde Staten.

graphics:

We gebruiken alleen autoritaire bronnen. We plannen, veronderstellen of evalueren de grafische afbeeldingen niet. We maken alleen iets van wat we weten. Wij produceren grafieken met voldoende visuele perspectieven om nauwkeurige gegevensweergave te bieden. We delen of wisselen geen gegevens om tegemoet te komen aan visuele behoeften.

AFBEELDINGEN:

Alle afbeeldingen op onze site zijn 100% gelicentieerd en / of eigendom van onze partners (fotografen / grafische ontwerpers). Alle rechten op afbeeldingen worden beschermd door internationale auteursrechtwetten. We wijzigen of manipuleren de inhoud van de foto op geen enkele manier.

KANSEN, WINSTEN, VERZEKERINGEN:

We gebruiken geen prostitutie, raciale scheldwoorden of andere kwetsende boosaardigheid.

GEBRUIK ANDERE MATERIALEN:

Elke schrijver die een verhaal publiceert en schrijft, moet de originele inhoud, taal en zin 100% gebruiken. We betalen niet, wat betekent dat we het werk van andere mensen niet overnemen en het niet laten zoals het onze.

FINANCIËLE BELANGEN:

Alle inhoud en / of werknemers die zakelijk of financieel nieuws schrijven of periodiek schrijven, moeten belangenconflicten of de schijn van belangenconflicten bij de uitvoering van deze taken altijd voorkomen. Om deze redenen moeten deze werknemers alle links tussen de fabrikant van het product, de leverancier of de serviceprovider bekendmaken wanneer zij over het product of de service schrijven. We ontdekken deze materiële link met een record van deze papieren.