DMCA

Informacje prezentowane na carlysvoice.com są w domenie publicznej. Oznacza to, że może on być swobodnie dystrybuowany i kopiowany – ale proszę podać link do naszej strony internetowej i potwierdzić ODPHP jako źródło.

Niektóre obrazy na stronie carlysvoice.com należą do domeny publicznej i można je swobodnie wykorzystywać ponownie. Te obrazy zazwyczaj zawierają wykresy, tabele i wykresy reprezentujące rządowe zbiory danych. Jednak używamy również ilustracji, fotografii i innych zasobów udostępnianych lub licencjonowanych przez prywatne źródła, firmy lub organizacje, które mogą być chronione prawem autorskim. Jeśli nie jest jasne, czy obraz jest w domenie publicznej, skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o źródle danego obrazu.

Materiały pobrane z ODPHP i amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Usług dla Człowieka (HHS) nie mogą być używane do fałszywego przedstawiania Agencji lub sugerowania, że ODPHP lub HHS popiera jakiś komercyjny lub prywatny produkt, usługę lub działalność.