DMCA

Informácie prezentované na carlysvoice.com sú verejne dostupné. To znamená, že môže byť voľne distribuované a kopírované – ale prosím uveďte odkaz na naše webové stránky a potvrďte ODPHP ako zdroj.

Niektoré obrázky na carlysvoice.com sú vo verejnom vlastníctve a môžu byť voľne opätovne použité. Tieto obrázky vo všeobecnosti obsahujú grafy, tabuľky a grafy, ktoré predstavujú súbory vládnych údajov. Používame však aj ilustrácie, fotografie a iné zdroje, ktoré prispievajú alebo sú licencované súkromnými zdrojmi, spoločnosťami alebo organizáciami, ktoré môžu byť chránené zákonmi o autorských právach. Ak nie je jasné, či je obrázok vo verejnej doméne, kontaktujte nás, kde nájdete informácie o zdroji daného obrázka.

Materiály stiahnuté z ODPHP a oddelenia zdravotníctva a ľudských zdrojov USA (HHS) nemožno použiť na skresľovanie agentúry alebo na to, že ODPHP alebo HHS súhlasí s akýmkoľvek komerčným alebo súkromným produktom, službou alebo činnosťou.