Pravilnik o zasebnosti

1. Splošne določbe
2. Namen in obseg zbiranja podatkov
3. Obdelava podatkovnih baz
4. Pravica do nadzora, dostopa in popravljanja podatkov
5. Končne določbe

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Skrbnik osebnih podatkov se zbira prek spletnega mesta carlysvoice.com. Najeto je in / ali posluje pod imenom carlysvoice.com, naslov: službeni naslov: PNI: 123-435-12-12, REGON: 123-435-12-12, vpisan v centralni register in informacije o gospodarski dejavnosti, naslov e-pošte: “nadaljnji” Administrator “, ki je hkrati tudi ponudnik storitev.
2. Prejemniki osebnih podatkov se obdelujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov z dne 29. avgusta 1997. (Dz.U., št. 133, odstavek 883, kakor je bil spremenjen.) In zakon o elektronskih storitvah z dne 18. julija 2002. 144, točka 1204, kot je bila spremenjena).
3. Upravitelj skrbi zlasti za zaščito interesov posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in zlasti za zagotovitev, da so podatki, ki jih zberejo: \ t

• obdelane v skladu z zakonom,
• zbrani za zakonite namene in niso predmet nadaljnje obdelave, ki ni združljiva s temi nameni,
• Ustrezni in primerni za namene, za katere se obdelujejo in hranijo, v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo podatki, ne več kot je potrebno za doseganje namena obdelave.

2. NAMEN IN PODROČJE UPORABE ZBIRANJA PODATKOV

1. Osebni podatki stranke, ki jih zbere skrbnik, se uporabljajo za: stik s stranko (stranka)
2. Upravitelj obdeluje naslednje osebne podatke strank:
3. Skrbnik lahko obdeluje naslednje podatke, ki označujejo, kako stranka uporablja elektronsko opravljene storitve (operativni podatki):

• identifikacija identifikacije končne točke telekomunikacijskega omrežja ali računalniškega sistema, ki ga uporablja prejemnik storitve;
• Informacije o začetku, koncu in obsegu vsake uporabe, ki jo naročnik opravi elektronsko.
• Informacije o elektronski opravljenih storitvah naročnika.

4. Uvedba osebnih podatkov iz odstavka 2 je potrebna za opravljanje storitev elektronske storitve preko spletnega mesta.

3. PODATKOVNA OSNOVA

1. Uporaba pogodb in sklenitev spletnega mesta za zagotavljanje elektronskih storitev prek nje, s posledično potrebo po posredovanju osebnih podatkov, je popolnoma prostovoljna. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se samostojno odloči, ali želi začeti uporabljati storitve, ki jih ponudnik elektronsko opravlja v skladu z Uredbo.
2. V skladu s čl. 23 Zakona o varstvu osebnih podatkov z dne 29. avgusta 1997 (Uradni list o zakonih 133, 883, kakor je bil spremenjen), je obdelava podatkov dovoljena, med drugim, kadar:

• se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, strinja s tem, razen če se nanaša na izbris podatkov, ki se nanašajo nanj.
• je treba pogodbo izvesti, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stranka ali kadar je potrebno ukrepati pred sklenitvijo pogodbe na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

3. Upravljavec obdeluje osebne podatke vedno na podlagi dopustnosti obdelave iz točke 2. Obdelava podatkov se nanaša na izvedbo naročila ali potrebo po ukrepanju pred sklenitvijo pogodbe. na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki).

4. PRAVICE NADZORA, DOSTOP DO VSEBINE IN IZBOLJŠANJE

1. Upravičenec storitev ima pravico dostopa do osebnih podatkov in njihovega popravljanja.
2. Vsakdo ima pravico nadzorovati obdelavo podatkov, ki jih vsebuje upravljavec podatkov, zlasti pravico zahtevati dopolnitev, posodobitev ali popravljanje podatkov, začasno ali trajno ustavitev obdelave ali njihovo odstranitev, če so nepopolni, \ t zastareli, neresnični ali zbrani v nasprotju z zakonom ali niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani.
(3) Za uresničevanje pravic iz točk 1 1 in 2 se lahko uporabijo tako, da pošljejo ustrezen elektronski naslov na naslednji naslov:

5. KONČNE DOLOČBE

1. Upravitelj uporablja tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito obdelanih osebnih podatkov na način, ki je zaščiten in zlasti zaščito podatkov pred nepooblaščenim razkritjem, prevzemom s strani nepooblaščene osebe, obdelavo v nasprotju z veljavnimi predpisi, izgubo, poškodbo ali uničenje.
2. Ponudnik storitev poskrbi za ustrezne tehnične ukrepe za preprečevanje pridobivanja in spreminjanja osebnih podatkov, ki se pošiljajo z elektronskimi sredstvi, s strani nepooblaščenih oseb.